வருக !!! வருக !!! உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக !!!

தரணியெல்லாம்பரவி வாழும் தமிழ் இன மக்களுக்கு கோப்பலில் இருந்து ஒரு தமிழ் வணக்கம் !!!

நமது தமிழ் கற்பிக்கும் பணியின் அடுத்த கட்டமாக, தமிழை இணையத்தின் வாயிலாக கற்பிக்கும் முறையினை செயலாக்க விரும்புகின்றோம்.

இந்த இணைதளம் புலம் பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்க் குடும்பத்தினரின் குழந்தைகளுக்கு தாய் மொழியான தமிழைப் பேசவும், படிக்கவும், எழுதவும் கற்பிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தனது வழித் தோன்றலுக்கு தர வேண்டிய கல்வி தாய் மொழி கல்வி. அதனைச் செம்மையாகவும் செழிப்பாகவும் செய்திட கரம் கொடுங்கள், தோள் கொடுங்கள், துணை தாருங்கள் என வேண்டி விரும்பி அழைக்கின்றோம்.

வருக !!! வருக !!! உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக !!!

உயர்திரு. பேராசிரியர் முனைவர். கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் நமது இலவச இணையதளத் தமிழ்ப் பள்ளிக்குக் கொடுத்துள்ள முகவுரையைக் கேட்க இங்கே சொடுக்கவும்.