இலவச இணையதளத் தமிழ்ப் பள்ளியின் வளர்ச்சி

ILTN is Growing (ppt)

ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் (08-27-2016) நமது தமிழ்ப் பள்ளியின் 2016-2017 கல்வியாண்டு துவங்குகிறது. நமது பள்ளியின் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியைகள் பள்ளி துவங்குவதற்கான ஆயுத்தங்களைச் செய்து வருகிறார்கள். இந்த ஆண்டு நமது பள்ளியின் பாடங்களின் எழுத்து மற்றும் சொல் பயிற்சிகள் ஊடாடும் வகையில் (Interactive) வெளியிடப்படும்.

அமெரிக்க நடுநிலைப் பள்ளி  மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பள்ளிகளில் ஊடாடும் மென்பொருள்களின் உபயோகத்தை நன்று  அறிவார்கள். அதற்கான உரலி இணைப்பு பாலசந்திரிகையிலும், இணையதளப் பக்கங்களிலும் வெளியிடப்படும். எனவே எல்லா மாணவ, மாணவிகளும் இந்த சிறந்த வாய்ப்யை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். அடுத்த ஆண்டு திறனாய்வுத் தேர்வில் கலந்து கொள்வதற்கான பயிற்சிகளும், மாதிரி வினாத்தாள்களும் இதிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வடிவமைத்துள்ளோம்.

நமது www.ilerantamilnow.com இணையதளத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்துள்ளோம். முதலாவதாக நமது பாடப் புத்தகங்களை நமது மின்னங்காடியில் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.  அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் புத்தங்கங்கள் வாங்குவது அவசியம். பாடப் புத்தகங்கள் மற்றும் பயிற்சிப் புத்தகங்கள் குழந்தைகளின் படிக்கும் மற்றும் எழுதும் திறனை வளர்க்க உதவும். புத்தகங்கள் விற்பதனால் கிடைக்கும் வருமானம் நமது பள்ளியின் மேம்பாட்டிற்காக செலவு செய்யப்படும்.

பாலசந்திரிகையின் முந்தைய இதழ்களைப் படிக்க உதவுமாறு  மின்நூலகம் அமைத்துள்ளோம். நீங்களும் நமது பள்ளியின் குழுமத்தில் ஒரு அங்கத்தினராகலாம்.  மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர்கள், மற்ற தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் அங்கத்தினராகலாம். அங்கத்தினராவதின் மூலம் உங்கள் அன்பையும், ஆதரவையும் தெரிவிக்கிறீர்கள். அங்கத்தினராவதற்கு கட்டணம் ஏதுமில்லை.

நாம் வளர்கிறோம், நமது வளர்ச்சியில் பங்கு கொள்ள அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.