19. கிணற்றுத் தவளை

ஒரு கிணற்றில் ஒரு தவளை வாழ்ந்து வந்தது. அது அங்கேதான் பிறந்து வளர்ந்ததால் கிணற்றைத் தவிர அதற்கு எதுவும் தெரியாது.

ஒரு நாள் வேறு தவளையொன்று அக்கிணற்றுக்கு வந்தது. இரு தவளைகளும் பின்பு நட்புடன் பழக ஆரம்பித்தன.

ஒரு நாள் புது தவளை ‘இந்தக் கிணறு சிறியதாக இருக்கிறது. நான் வாழும் இடம் பெரிது’ என்றது.

‘நீ எங்கே வாழ்கிறாய்?’ என்று கிணற்றுத்தவளை கேட்டது.

புதிய தவளை சிரித்தவாறே  “நான் கடலிலிருந்து வந்தேன். கடல் மிகப்பெரியதாக இருக்கும்” என்றது. “உன் கடல், என் கிணறு போல இருக்குமா?” என்றது கிணற்றுத்தவளை.

அதற்கு புதிய தவளை, ”உன் கிணற்றை அளந்து விடலாம். சமுத்திரத்தை யாராலும் அளக்கமுடியாது” என்றது.

“நீ சொல்வதை என்னால் நம்ப முடியாது. நீ பொய்யன். உன்னுடன் சேர்ந்தால் எனக்கு ஆபத்து” என்றது கிணற்றுத்தவளை.

மேலும், ”பொய்யர்களுக்கு இங்கு இடமில்லை.நீ போகலாம் “என கடல் தவளையை விரட்டியடித்தது. ஆனால் உண்மையில் இழப்பு கிணற்றுத் தவளைக்குத் தான். நாமும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். நாம் இருக்கும் இடமே உலகம், நம் கருத்து எதுவாயினும் அதுவே சிறந்தது என எண்ணி, நம் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் கிணற்றுத் தவளையாய் இருந்து விடக்கூடாது.