குவிஸ்லெட் (Quizlet.com) என்ற ஊடாடும் மென்பொருளில் தமிழ்

தமிழ் படிப்பதை எளிதாக்கவும், தமிழ்ப் படிக்கும் குழந்தைகளை உற்சாகப் படுத்தும் வகையிலும், இந்த ஆண்டு முதல் நமது பள்ளியின் பாடப் பயிற்சிகளைக்  குவிஸ்லெட் (quizlet) என்ற ஊடாடும் மென்பொருளில் (interative software) உருவாக்கியுள்ளோம். ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கான குவிஸ்லெட் உரலி இணைப்புக்களை நமது பள்ளியின் இணையதளத்தில் வெளியிடுள்ளோம். அதில் சொடுக்கி உங்களை உங்கள் வகுப்புடன் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். ‘குவிஸ்லெட்-ன் ஆப்’ உங்கள் தொலைபேசியிலோ ஐ-பேடிலோ தளவிரக்கம் செய்வதின் மூலம் நீங்கள் தமிழை ‘எங்கேயும் படிக்கலாம், எதிலும் படிக்கலாம், எப்போது வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம்’. குவிஸ்லெட்டில் தமிழில் விளையாடவும் செய்யலாம்.

Quizlet-01

அதேபோல், உங்கள் வகுப்பிற்கான புத்தகங்களை நமது மின்னங்காடியில் வாங்கத் தவறாதீர்கள். புத்தகங்கள் விற்பதனால் கிடைக்கும் வருமானம் நமது பள்ளியின் மேம்பாட்டிற்காக செலவு செய்யப்படும். ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி முதல் பள்ளி துவங்குகிறது, பாடங்கள் தயார், பயிற்சிகள் தயார், விளையாட்டுகள் தயார்…வாருங்கள் படிக்கலாம்.

வகுப்பு

(Grade)

யூ-ட்யூப்

இணைப்பு

(Youtube link)

முகநூல் குழுமம்

இணைப்பு

(Facebook link)

குவிஸ்லெட்

இணைப்பு

(Quizlet link)

வகுப்பு-01 (Grade-01) நிலை-01-இணைப்பு நிலை-01-குழுமம் நிலை-01-பயிற்சி
வகுப்பு-02 (Grade-02) நிலை-02-இணைப்பு நிலை-02-குழுமம் நிலை-02-பயிற்சி
வகுப்பு-03 (Grade-03) நிலை-03-இணைப்பு நிலை-03-குழுமம் நிலை-03-பயிற்சி
வகுப்பு-04 (Grade-04) நிலை-04-இணைப்பு நிலை-04-குழுமம் நிலை-04-பயிற்சி
வகுப்பு-05 (Grade-05) நிலை-05-இணைப்பு நிலை-05-குழுமம் நிலை-05-பயிற்சி